Krok po kroku

Zakup działki - podpisanie umowy przedwstępnej

Kupując działkę zastanawiałem się nad podpisaniem umowy przedwstępnej. Możliwe są dwie formy umowy. Umowa w formie aktu notarialnego oraz umowa sporządzana pomiędzy kupującym, a sprzedającym bez notariusza.

Okazało się, że tylko w przypadku umowy przedwstępnej zawieranej w formie aktu notarialnego odpowiednio są zabezpieczone interesy kupującego. Miałem pewność, że w przypadku wycofania się sprzedającego będę miał zwrócony zadatek oraz dodatkowo wypłaconą jego wartość.

Co więcej. Dowiedziałem się, że w przypadku wycofania się sprzedającego mógłbym iść na drogę sądową i domagać się zrealizowania warunków umowy przedwstępnej. Zgodnie z informacją przekazaną przez notariusza z całą pewnością sąd wymógłby zrealizowanie warunków umowy.