Krok po kroku

Więźba dachowa

Konstrukcja dachu na którym układamy pokrycie dachowe popularnie nazywane jest więźbą dachową. Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej dobiera się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Wyniki tych obliczeń uzależnione są od następujących parametrów:
- odległość między ścianami zewnętrznymi,
- kąta nachylenia połaci dachowej,
- rodzaju zastosowanego pokrycia,
- sposobu użytkowania poddasza (zamieszkałe, niezamieszkałe)
- strefy wiatrowej w której usytuowany ma być budynek,
- strefy śniegowej w której usytuowany ma być budynek,