Krok po kroku

Wartość opałowa – najważniejszy parametr ciepła

Wielu z nas planuje zakup zapasu opału już teraz. Zaopatrując się w paliwo grzewcze zazwyczaj kierujemy się najniższą ceną i przyzwyczajeniem. Tymczasem to nie najważniejsze parametry materiałów opałowych. Przy wyborze rodzaju spalanego w kotłowniach materiału powinniśmy zwrócić uwagę na jakość produktu, czyli jego wartość opałową. Im wyższa kaloryczność produktu, tym więcej ciepła otrzymamy w procesie spalania.

Właściciele domów, które nie posiadają podłączenia do sieci ciepłowniczej lub rurociągu gazowego co roku muszą mierzyć się z tematem gromadzenia zapasów opału, którym zimą będą ogrzewać pomieszczenia. Co zaradniejsi corocznie kalkulują poniesione koszty i analizują ofertę rynkową innych materiałów opałowych. Jednak wobec ciągle rosnących cen gazu, oleju opałowego, drewna i prądu trudno o atrakcyjną alternatywę dla „czarnego złota” – węgla. Wysokie ceny innych paliw, nieosiągalne innowacyjne technologie grzewcze oraz wysoka energetyczność węgla powodują wyraźny powrót do tradycyjnego paliwa – węgla kamiennego.

Ciepło bierze się z  kaloryczności
Ogrzewanie domów paliwem stałym – węglem kamiennym – ma długą tradycję. Pozycję lidera w rankingu najczęściej stosowanych materiałów opałowych zawdzięcza przede wszystkim dużej wartości energetycznej. Jest ona dużo wyższa niż ta powstająca w wyniku spalania drewna, pelet, biomasy, torfu czy słomy. Spalając identyczną jednostkę wymienionych produktów, tylko węgiel dostarczy nam w tym samym czasie najwięcej energii w postaci ciepła. Wartość opałowa ekogroszku zależy od wielu czynników tj. czystość, wilgotność, zawartość innych substancji – głównie jednak od wieku pokładów węglowych. Im warstwa wydobywanego materiału jest starsza, tym zawartość czystego węgla wyższa, a jego jakość bardziej kaloryczna. Wartość energetyczna węgla określana jest w kilodżulach na kilogram (KJ/kg) lub megadżulach na kilogram (MJ/kg). Wysokość tych parametrów, obrazująca jakość dostarczanego ekogroszku zawsze znajdują się na opakowaniach certyfikowanych produktów.


Wyróżnia się jakością – ekogroszek
Stosowanie ekogroszku wysokoenergetycznego do kotłów z automatycznymi podajnikami marki Tani Opał – czyli pakowanego węgla kamiennego o granulacji 5-25 mm jest nie tylko oszczędne, ale i wygodne. Oczyszczony z kamieni produkt gwarantuje wysoką wartość opałową na poziomie 22-24MJ/kg, przy tym posiada niewielki udział popiołu. Wysoka kaloryczność ekogroszku Tani Opał sprawia, że nośniki ciepła – grzejniki nagrzewają się szybko, powodując w krótkim okresie czasu osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniach. Wszystkie oryginalne opakowania producenta i dystrybutora ekogroszku Tani Opał posiadają certyfikat jakości, potwierdzający wiarygodność danych analitycznych tj.: granulacja, wilgotność, procent pozostałego popiołu z węgla. Pamiętajmy jednak, że na efektywność instalacji grzewczej wpływa nie tylko jakość spalanego materiału, ale i sprawność kotła. Ekogroszek spalamy tylko w niskoemisyjnych kotłach, czyli tak zwanych kotłach retortowych z automatycznym podajnikiem. Tylko taki dobór urządzenia i paliwa gwarantuje bezawaryjną pracę pieca i najniższe koszty wytwarzania ciepła.
 
Więcej informacji na stronie:    www.taniopal.pl