Krok po kroku

Ściany jedno lub wielowarstwowe?

Wybór rodzaju ścian zewnętrznych to dla inwestora bardzo ważna decyzja, którą powinien podjąć na początku inwestycji. Od tego zależy koszt domu, komfort mieszkania oraz przyszły koszty eksploatacji.

Ściany dwuwarstwowe

Ściany dwuwarstwowe - wykonuje się z dwóch równoległych warstw muru wykonanych na ogół z różnych materiałów, ze spoiną podłużną między nimi. Szczególnym przypadkiem jest ściana złożona z konstrukcyjnej warstwy wewnętrznej i przymocowanej do niej od zewnątrz izolacji termicznej pokrytej cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym lub panelami elewacyjnymi. Współczynnik przenikania ciepła U w ścianach dwuwarstwowych powinien być nie większy niż 0,3 W/m2K. Warstwę konstrukcyjną można wykonać z elementów ceramicznych, silikatowych, z betonu komórkowego lub prefabrykatów z betonu zwykłego z wypełniaczami. Izolację cieplną stanowią płyty ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej.

Sciany trójwarstwowe

Ściany trójwarstwowe składają się z trzech warstw - wewnętrznej warstwy nośnej, warstwy izolacji termicznej i zewnętrznej warstwy osłonowej, często oddzielonej od ocieplenia wentylowaną pustką powietrzną grubości od 3 do 5cm. Materiał i grubość poszczególnych warstw muszą być tak dobrane, żeby cała ściana miała współczynnik przenikania ciepła U < 0,3 W/m2K. Wentylowana szczelina powietrzna odprowadza wykraplającą się wewnątrz ściany parę wodną poprzez otwory znajdujące się w warstwie licującej oraz chłodzi i wentyluje warstwę zewnętrzną. W ścianach bez szczeliny powietrznej brak jest chłodzenia warstwy zewnętrznej od wewnątrz, co przy intensywnym nasłonecznieniu prowadzi zwykle do powstania mikrozarysowań, zawilgocenia ściany i pogorszenia parametrów izolacji termicznej. Wprowadzenie kanałów wentylacyjnych do konstrukcji ściany tuż pod powierzchnią licową pozwala na wykonywanie elewacji charakteryzującej się dużym oporem dyfuzji pary, nie dopuszcza do zawilgocenia materiału termoizolacyjnego i utrzymuje stałe właściwości termoizolacyjne ściany.

Warstwę wewnętrzną ściany trójwarstwowej wykonuje się najczęściej z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych lub betonu komórkowego. Izolację cieplną wykonuje się najczęściej z płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej lub szklanej, pianki poliuretanowej, materiałów sypkich pochodzenia roślinnego, takich jak wióry drzewne, trociny, lub mineralnego - keramzytu. Na warstwy elewacyjne stosuje się cegłę kratówkę o pionowych otworach, którą następnie pokrywa się tynkiem, oraz cegły licowe i klinkierowe, czasami drążone, nie wymagające tynkowania. Warstwa elewacyjna połączona jest z warstwą nośną za pomocą metalowych kotew i chroni ścianę przed czynnikami atmosferycznymi i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Ściany trójwarstwowe są ścianami trwałymi, odpornymi na działanie ognia. Długo trzymają ciepło i zapewniają korzystny mikroklimat wnętrza oraz dobrą izolację akustyczną. Są jednak pracochłonne, mają stosunkowo dużą grubość i ciężar, co zwiększa koszt budowy domu.

Ściany nośne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne mogą być również wykonane z kształtek styropianowych łączonych specjalnymi zamkami i zalewanych na budowie betonem. Od wewnątrz wykańcza się je płytami gipsowo-kartonowymi, a na zewnątrz tynkuje lub obkłada cegłą klinkierową bądź licówką. Styropian zapewnia ścianie znakomite parametry dotyczące przewodnictwa cieplnego.

W następnej części o ścianach w budynkach szkieletowych

Dr inż. Jerzy Madej