Krok po kroku

Płyta fundamentowa

Zapraszamy do Domu Modelowego w Jankach k./Warszawy, gdzie podczas budowy wykorzystano nowe zastosowanie do posadowania budynku - płytę fundamentową.
Płyta fundamentowa   to najnowszy produkt oferowany przez Izodom 2000 Polska, który z powodzeniem może być stosowany zamiast tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Jest to wylewana na placu budowy płyta betonowa, zbrojona klasycznymi stalowymi prętami lub zbrojeniem rozproszonym. Do jej wykonania wykorzystywane są podstawowe elementy szalunkowe produkowane przez Izodom.
Pozwalają one na uzyskanie różnorodnych kształtów płyty - zgodnie z projektem obiektu. O klasie betonu i ilości zbrojenia decyduje projektant. Grubość płyty fundamentowej wynosi 25 cm. W  wyjątkowych wypadkach, na życzenie projektanta - możliwe jest zwiększenie grubości nawet do 40cm poprzez zastosowanie specjalnej nakładki zwiększającej  wysokość elementu krawężnikowego - a więc zwiększającego grubość płyty żelbetowej. Grubość izolacji może być zwiększona o kolejne 6,8,10 lub 12 cm przy zastosowaniu pomocniczych płyt fundamentowych. Dodatkowo, płyty pomocnicze można wysunąć poza zewnętrzny obrys wykonywanej płyty fundamentowej na odległość  ok. 1,5 m po to, aby dodatkowo zabezpieczyć się od możliwości przemarznięcia gruntu pod fundamentem płytowym. Dzięki wykonywaniu elementów formie mają one dokładne i powtarzalne wymiary, a ich montaż jest prosty i szybki.
Zalety płyty fundamentowej to:
1. Szybkość wykonania.
Dzięki wykorzystaniu naszych elementów możliwe jest znaczne ograniczenie czasu budowy fundamentu oraz istotne zmniejszenie zakresu prac ziemnych.
2. Stabilność.
Płyta fundamentowa jest elementem monolitycznym, o wiele  bardziej stabilnym niż projektowane obecnie ławy i ściany fundamentowe.
3. Łatwiejsza ochrona termiczna i przeciwwilgociowa.
Płytę łatwiej jest zaizolować - nie ma konieczności wykonywania dodatkowych izolacji pionowych i poziomych, niezbędnych przy  wykonywaniu tradycyjnych ław i ścian fundamentowych.
4. Łatwość wykonania.
Płyta jest elementem, którego wyjątkowo prosta budowa wyklucza możliwość popełenia błędów.
5. Płytkie posadowienie płyty.
Dzięki możliwości posadownia płyty już od głębokości 0,5 m, możliwe jest zmniejszenie zakresu, czasu i kosztu prac ziemnych.
ETAPY BUDOWY z użyciem elementów szalunkowych płyty fundamentowej, jest procesem nieskomplikowanym i pozwalającym na dużą oszczędność czasu. Główne etapy, to:
Etap 1: przygotowanie
Usunięcie warstwy humusu oraz gruntu rodzimego na głębokość zgodną z dokumentacją. Precyzyjne ułożenie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostałych mediów.
Wykonanie tych prac wymaga staranności po to, aby uniknąć w późniejszym etapie budowy przesuwania wykonanych już pionów instalacji wewnętrznej w budynku.
Przy użyciu gruboziarnistego żwiru lub klińca wykonujemy podsypkę, układając materiał warstwami, przy czym każdą warstwę należy dokładnie zagęścić. Zalecana grubość podsypki to 15-20 cm. Następnie na wierzchu podsypki wykonujemy zasypkę piaskiem (3- 4cm). Po wyrównaniu i zagęszczęniu piasku wykonujemy izolację przeciwwodną z folii o grubości 0,6 mm.
Brzegi folii wykładamy na skarpy podsypki aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć płytę przed negatywnym wpływem wilgoci.

Etap 2: układanie szalunku
Izolujące elementy szalunkowe  układamy w taki sposób, aby uzyskać żądaną wielkość i kształt płyty. Kształt płyty realizowany jest w module 5-cio centymetrowym. Elementy denne łączymy ze sobą i z krawężnikami za pomocą zamków "hakowych". Krawężniki łączymy za pomocą zamków typu "jaskółczy ogon". Aby nadać elementom pożądany wymiar przycinamy je piłą do drewna lub specjalną gilotyną termiczną (w ofercie Izodomu).

Etap 3: drenaż opaskowy
W wykopie fundamentowym w możliwie niewielkiej odległości od dolnej krawędzi warstwy podsypki wykonujemy drenaż opaskowy.  Średnica rur drenażowych oraz odległość od projektowanych ścian musi być zgodna z dokumentacją. Dernaż powinien być ułożony
na podsypce piaskowej i obsypany żwirem lub piaskiem gruboziarnistym.

Etap 4: zbrojenie
Wykonujemy zbrojenie płyty - zgodnie z dokumentacją. Może to być tradycyjne zbrojenie w postaci siatek lub klasyczne zbrojenie ze stalowych prętów, zbrojenie rozproszone, bądź
rozwiązanie mieszane zakładające zastosowanie tych dwóch rozwiązań.

Etap 5: usztywnienie
Na poziomych krawędziach obwodowych elementów szalunkowych  znajdują się prostokątne kanały, w których na czas betonowania należy zamontować usztywnienie w formie prostokątnych rur stalowych (dostępne w ofercie Izodom).
Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych odkształceń szalunku wynikających z naporu układanego betonu.

Etap 6: wypełnienie betonem
Szalunek wypełniamy betonem odpowiedniej klasy i konsystencji. Szczeliny, w których znajdowały się stalowe usztywnienia, wypełniamy kształtkami z tworzywa izolacyjnego oferowanymi przez Izodom, które to kształtki są tańsze niż pianka montażowa.


ZOBACZ jak powstała Izolacja Fundamentu w Domu Modelowym : http://youtu.be/VBXbI54sYpY
ZOBACZ jak powstała Płyta fundamentowa w Domu Modelowym :
http://youtu.be/auPzubhS5qo

Izodom 2000 Polska oraz firma BEKAERT - oferują wykonanie bezpłatnego projektu zastępczego dla Klientów zainteresowanych zastosowaniem płyty fundamentowej.
Aby otrzymać projekt wystarczy przesłać projekt budowli oraz swoje dane kontaktowe na adres:
[email protected]