Krok po kroku

Okna drewniane i PVC

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych materiałów stosowanych do produkcji okien jest drewno. Elementy skrzydeł i ościeżnic wykonuje się najczęściej z drewna sosnowego, klejonego z półfabrykatów drewnianych, rzadziej z drewna świerkowego, modrzewiowego, dębowego czy mahoniowego.

Klejenie drewna zapewnia efektywne wykorzystanie bazy surowcowej i dużą stabilność wymiarową elementów oraz uzyskanie wysokich parametrów jakościowych wyrobu, poprzez eliminację wad anatomicznych drewna.

Nowoczesne metody mechanicznej obróbki drewna, impregnacji i wykończenia powierzchni wyrobu gwarantują estetykę i bardzo dobrą jakość użytkową okien drewnianych oraz wydłużają cykl zabiegów konserwacyjnych, chroniących drewno przed skutkami wpływów atmosferycznych. Współczesna okna drewniane, wyposażone są w nowoczesne okucia, niskoemisyjne szyby zespolone i systemy wentylacyjne, umożliwiające dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie.

Najbardziej rozpowszechnione są okna drewniane o konstrukcji jednoramowej. Wysoka jakość wyrobów gwarantuje, przy zachowaniu poprawności montażu, dobrą funkcjonalność i odpowiednie parametry techniczne tych okien. Oprócz konstrukcji jednoramowej produkuje się też okna o konstrukcji zespolonej. Nowoczesne, zespolone okna drewniane zapewniają możliwość przewietrzania przestrzeni między szybami dzięki szczelinom wentylacyjnym, znajdującym się pomiędzy skrzydłem zewnętrznym a ościeżnicą, co eliminuje problem kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby w ramie okna zewnętrznego.

Do produkcji okien oprócz drewna używa się również kombinacji drewna i aluminium. Połączenie profilu aluminiowego z drewnem, daje okno o dużej trwałości oraz bardzo dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej.

Dużą popularnością cieszą się okna wykonane z PVC lub z kompozytu poliestrowo-szklanego. Jakkolwiek w Polsce produkcja okien poliestrowo-szklanych jest jeszcze niewielka, to jednak z uwagi na bardzo korzystne właściwości wytrzymałościowe i trwałość, tworzywo to z pewnością znajdzie niebawem szerokie zastosowanie do produkcji profili okiennych. Zaletą PVC jest możliwość recyklingu zużytych profili, jednak podstawowymi cechami decydującymi o przydatności tego tworzywa do produkcji okien, jest niska przewodność cieplna, duża odporność na korozję, odporność na działanie substancji chemicznych, olejów i czynników atmosferycznych a także łatwa obróbka mechaniczna. Skład chemiczny nowoczesnych profili z PVC gwarantuje dużą stabilności kształtu i koloru.

Pod względem budowy okna, rozróżnia się podział na systemy z uszczelką środkową i systemy przylgowe. Największym powodzeniem cieszą się okna jednoramowe wykonane z profili 3, 4 a nawet 5-cio komorowych, które cechuje dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, oraz wysoka trwałość i odporności na wpływy atmosferyczne, w tym również na działanie promieni UV. Z profili PVC można również tworzyć okna zespolone. Typowy asortyment okien stanowią okna o szerokości skrzydła w zakresie od 900mm do 1400mm, współczynniku przenikania ciepła przez profile w granicach 1,26÷1,9 W/m2K i wskaźniku tłumienia hałasu zawartego w granicach 25÷32 dB. W nietypowych konstrukcjach okien stosuje się specjalnie dobrane profile z PVC i stalowe wzmocnienia. Typowym kolorem dla okien z PVC jest kolor biały, jednak producenci oferują praktycznie dowolne wykończenie kolorystyczne okien od zewnątrz i od wewnątrz. Pamiętać jednak należy, że im ciemniejszy kolor profilu, tym bardziej nagrzewa się on od słońca. W przypadku okien drewnianych skutkuje to zmniejszoną trwałością powłok malarskich i ewentualnymi wyciekami żywicy, natomiast w oknach z PVC i aluminiowych pod wpływem wysokiej temperatury występuje zwiększona rozszerzalność liniowa, co może powodować przesunięcia ościeżnicy a w konsekwencji rysy i pęknięcia tynku, ościeża lub trudności w otwieraniu i zamykaniu skrzydeł.

Okna z profili PVC są szczelne i łatwe w eksploatacji. Bieżące zabiegi konserwacyjne sprowadzają się do umycia okna ciepłą wodą z dodatkiem substancji zmiękczających, nie zawierających składników ściernych. Po dłuższym użytkowaniu należy także przeprowadzić konserwację uszczelek oraz przesmarować mechanizmy okuć wazeliną techniczną. Należy też dbać o drożność otworów odwadniających.

Dr inż. Jerzy Madej