Krok po kroku

Masy samopoziomujące

Masy samopoziomujące pozwalają uzyskać równą powierzchnię o idealnej gładkości, która może stanowić samodzielną posadzkę, lub podłoże pod panele, płytki czy wykładzinę. Występują w handlu w postaci suchych mieszanek, których podstawowym składnikiem są anhydryt lub cement, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące i domieszki w postaci włókien wzmacniających.

Masy dobiera się w zależności od przeznaczenia, rodzaju podłoża i przewidywanej wielkości obciążenia. Mieszanki wykonane na bazie cementu, z dodatkiem wzmacniających włókien są stosowane w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu i dużym obciążeniu, albo do wykonania cienkiej warstwy renowacyjnej. Warstwa taka, choć cienka jest wytrzymała na zginanie i ma odpowiednią elastyczność. Masy wykonane na bazie anhydrytu kładzie się w postaci grubej warstwy na nowe podłogi przy ogrzewaniu podłogowym; niewskazane jest stosowanie ich w pomieszczeniach wilgotnych.

Podłoże pod masę samopoziomującą powinno być wolne od zanieczyszczeń i zagruntowane, a w razie potrzeby, w przypadku słabych podłoży, wzmocnione siatką z włókna szklanego. Gruntowanie zwiększa przyczepność masy i zapobiega powstawaniu pęcherzy i odciąganiu wody z mieszaniny w czasie jej wiązania. Przed wykonaniem wylewki należy sprawdzić stopień odchylenia powierzchni od poziomu. Przy większych różnicach poziomów wgłębienia należy wypełnić zaprawą cementową a ewentualne wyniosłości powierzchni zeszlifować. Grubość wylewki ustala się przy pomocy linii wykreślonych na ścianie.

Wylewki wykonuje się po zakończeniu prac instalacyjnych i tynkarskich. Gotową mieszankę należy rozmieszać z wodą, przestrzegając starannie proporcji podanych przez producenta. Masę samopoziomującą można wylać bezpośrednio z pojemnika, w którym została przygotowana, albo za pomocą specjalnych agregatów. Wylana mieszanka pod wpływem ciężaru własnego łatwo układa się w płaszczyźnie poziomej, szybko twardnieje, nie kurczy się i nie pęka. Wylaną masę można również rozprowadzić stalową packą, szczotką lub gumową listwą a przy grubszych warstwach za pomocą specjalnego wałka kolczastego. Wylewanie masy powinno odbywać się w sposób ciągły lub z jak najkrótszymi przerwami i tylko w dodatniej temperaturze.

Świeżo wylaną masę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i zapewnić jej odpowiednią wilgotność. Już po kilku godzinach od wylania mieszanki po podłodze można chodzić, pełna eksploatacja podłogi może się jednak odbywać po czasie określonym przez producenta w instrukcji. W handlu spotyka się rozmaite masy samopoziomujące różnych producentów o rozmaitych zastosowaniach. Jedne z nich przeznaczone są do renowacji starych podłóg, inne do wylewania nowych posadzek, czy do podłoży z ogrzewaniem podłogowym. Część z nich charakteryzuje się zwiększoną odpornością na obciążenie, inne np. bardzo krótkim czasem wiązania.

Masy samopoziomujące nie są tanie i dlatego warto je stosować tylko tam, gdzie są rzeczywiście niezbędne. Nie można ich stosować w miejscach, gdzie należy zapewnić spadek podłogi np. w łazienkach, na balkonach i tarasach.

Dr inż. Jerzy Madej