Krok po kroku

co należy sprawdzić przed zakupem działki?

Podczas podpisywania oświadczenia woli, dotyczącego nabycia działki sporządziliśmy załącznik. Obejmował on dodatkowe warunki zakupu, konieczne do zawarcia deklarowanej transakcji.

Większość z tych warunków miał spełnić pośrednik.

1. Odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 1 miesiąc)

2. Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 6 miesięcy)

3. Wyrys z mapy ewidencyjnej. (nie starszy niż 6 miesięcy)

4. Dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości przez zbywcę; postanowienie sądu o spadku.

5. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potwierdzający budowlany charakter działki. (budownictwo jednorodzinne)

6. Decyzja podziałowa, jeśli działka była wydzielona.

7. Informacja o możliwości przyłączenia mediów + zgoda sąsiadów na przyłączenie.

8. Informacja o ewentualnych inwestycjach wykluczających kupno i budowę domu jednorodzinnego np.: oczyszczalnia ścieków, budowa stacji trakcyjnej, linie wysokiego napięcia itp.

9. Informacja czy przez działkę nie przebiega gaz, kable elektryczne itp.

10. Odkrywka gruntu wykluczająca słabe podłoże na fundamenty.