Polityka prywatności

GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH O UCZESTNIKACH SERWISU

Dane gromadzone przez Administratora Serwisu www.Mybudujemy.pl obejmują:

  1. Dane osobowe zbierane podczas rejestracji konta Uczestnika. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia Usługi przez Administratora.
  2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu dokonywanej przez Uczestnika. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji.
  3. Dane zbierane, gdy Uczestnik kontaktuje się z Administratorem np. za pomocą e-maila, formularza na stronie internetowej lub telefonicznie.
  4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty Uczestnika w Serwisie tj. m.in. adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być wykorzystane do analizy zachowań Uczestników w Serwisie, zbierania danych demograficznych lub personalizacji zawartości Serwisu.

Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Gromadzone dane wykorzystywane są na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie Serwisu www.mybudujemy.pl.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych dane Uczestników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator może udostępnić dane Uczestników organom wymiaru sprawiedliwości.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH / USUNIĘCIE KONTA

Uczestnik w każdym momencie może wyedytować swoje dane oraz dokonywać ich zmiany po zalogowaniu do konta, w sekcji Profil.

Uczestnik w każdym momencie może dezaktywować swoje konto po zalogowaniu do konta, w sekcji profil. Usunięcie konta Uczestnika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I WIADOMOŚCI O CHARKTERZE NIEKOMERCYJNYM

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Uczestnikom Serwisu informacji handlowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Uczestnikom Serwisu wiadomości związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu (powiadomienia o zmianach w Serwisie, działaniach podejmowanych przez Uczestników Serwisu itp.).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście lub opublikowanie nowego tekstu w Serwisie.

Uczestnik, o ile nie zgadza się na zmianę polityki prywatności, ma prawo w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się ze zmianami rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

KONTAKT

Administratorem Serwisu www.mybudujemy.pl jest firma Studio Atrium Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malczewskiego 1.

Adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malczewskiego 1.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: [email protected]

Biuro Administratora czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.